Punkty konsultacyjne dla rodzin z terenu powiatu świdnickiego

Aktualny Informator o poradniach specjalistycznych i punktach konsultacyjnych dla rodzin z województwa lubelskiego jest dostępny na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (www.rops.lubelskie.pl) w zakładce: Informatory.

 

PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZIN Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku

ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik

tel./fax. 81 751 54 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, infolinie

Nazwa

Adres i telefon

Rodzaj świadczonych usług

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku

ul. Kolejowa 5,

21-040 Świdnik

tel. 81 467 00 77

+48 661 556 502

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc psychologiczna,

pomoc pedagogiczna,

pomoc prawna,

pomoc socjalna

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

ul. Lubelska 80

21-050 Piaski

tel. 81 582 13 62

Poradnictwo psychologiczne

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Mełgiew

ul. Partyzancka 2,

21-007 Mełgiew

tel. 81 460 57 70

81 460 57 24

Podejmowanie działań związanych z profilaktyką oraz z istniejącym już zjawiskiem przemocy na terenie Gminy Mełgiew

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Rybczewice Drugie 119

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 81 585 40 99

81 582 18 92

Poradnictwo Specjalistyczne w zakresie działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Rybczewice

Punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie

Trawniki 630

21-044 Trawniki

tel./fax 81 585 60 47

Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy domowej, spotkania dla uzależnionych od alkoholu

Miejskie Centrum Profilaktyki

ul. Norwida 2,

21-040 Świdnik

tel. 81 468 77 96

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i wspierania rodziny.

Poradnie psycholigiczno - pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku

ul. C.K.Norwida 2a
21-040 Świdnik
tel. 81 751 52 36
fax 81 759 15 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12,

21-040 Świdnik

tel./fax 81 468 69 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi

ul. Partyzancka 2,

21-007 Mełgiew

tel. 81 460 57 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

ul. Lubelska 80,

21-050 Piaski

tel./fax 81 582 13 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach

Rybczewice Drugie 119,

21-065 Rybczewice

tel. 81 545 40 99
81 58 21 892

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Trawniki 630,

21-044 Trawniki

tel./fax 81 585 60 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacje pozarządowe świadczące poradnictwo specjalistyczne na terenie powiatu/miasta

Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny

ul. Kolejowa 4

21-040 Świdnik

tel. 81 468-93-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca nad zapewnieniem osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.

Działania w społeczeństwie na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin.

Reprezentowanie i obrona interesów członków Związku.

Koordynacja wspólnych działań członków Związku.

Stowarzyszenie Solutio

ul .Wyspiańskiego 21/11

21-040 Świdnik

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym oraz osobom dyskryminowanym, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku

ul. Norwida 2

21-040 Świdnik

Działalność na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu i ich rodzin.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży Oddział w Świdniku

ul. Kolejowa 4

21-040 Świdnik

Zapobieganie w środowisku młodzieży: zamachom samobójczym, nerwicom sytuacyjnym, alkoholizmowi i narkomanii

Fundacja Inaczej

ul. Hotelowa 7

21-040 Świdnik

tel. 505 174 124

Usługi terapeutyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej, dysleksji i innych trudności szkolnych, porady logopedyczne, pedagogiczne, konsultacje psychologiczne i fizjoterapeutyczne.

"Pod Skrzydłami" fundacja Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku

ul. Hallera 9,

21-040 Świdnik

tel. 608 486 622

601 166 004

Psychoterapia indywidualna, poradnictwo dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, arteterapia.

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

ul. Żwirki I Wigury 15
21-040 Świdnik
tel. 81 751 21 93
699 933 602
507 031 912

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wspierających osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie.


Drukuj