„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 19 listopada 2018 roku „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 4.

Wnioski dot. obszaru E wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 30 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. bezpośrednio do oddziału PFRON w Lublinie, ul. Kunickiego 59 zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Procedury realizacji programu oraz wnioski są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.


Drukuj