Program „Zajęcia klubowe w WTZ"

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Informujemy, że podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach ww. Programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w siedzibie PCPR w Świdniku i pod numerem telefonu 81 759 11 34.

zajecia klubowe wtz


Drukuj