Informacja nt. możliwości składania wniosków o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych elektronicznie

Wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych od 1 stycznia 2020 r. można składać elektronicznie.

Uprzejmie informujemy, iż w 2020 r. osoby niepełnosprawne mają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl).

wniosek online sowAby złożyć w/w wnioski należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami.


Drukuj