Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy lekarzy orzeczników i psychologów
Członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku zaprasza do współpracy lekarzy orzeczników i psychologów członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnosci w Świdniku przy realizacji projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrażanie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.

Lekarz orzecznik i psycholog w ramach realizowanego projektu będą wykonywali zadanie polegające na: świadczeniu usługi kwalifikacji uczestników do rehabilitacji kompleksowej w Punkcie Kwalifikacyjnym, którego siedzibą będzie budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku mieszczący się przy ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik.

Kwalifikacje wymagane:

Lekarz orzecznik:

  • specjalista w jednej z dziedzin medycyny,
  • zaświadczenie/kwalifikacje uprawniające do orzekania o niepełnosprawności,

Psycholog:

  • wykształcenie wyższe psychologiczne (5 letnie jednolite studia magisterskie),
  • zaświadczenie/kwalifikacje uprawniające do orzekania o niepełnosprawności,

Kwalifikacje pożądane:

Lekarz orzecznik:

  • 3 letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności,
  • znajomość zagadnień z zakresu Międzynarodowej Kwalifikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – oświadczenie,

Psycholog:

  • 3 letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności,
  • znajomość zagadnień z zakresu Międzynarodowej Kwalifikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – oświadczenie.

Uwaga: Lekarze i psycholodzy zobowiązani są do złożenia zobowiązania do odbycia szkolenia przygotowawczego.


Zgłoszenia można składać do 27 sierpnia w siedzibie PCPR w Świdniku.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (81)-751-54-32.


Drukuj