Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca

Wsparcie finansowe na zakup wózka o napędzie elektrycznym udzielane będzie w ramach Programu „Aktywny samorząd".

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

aktywny samorzad 300x90

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.

Przed zakupem wózka konieczne będzie zawarcie umowy dofinansowania pomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem programu.


Drukuj