Nowe wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dodatkowe informacje (załącznik nr 1)
  2. Klauzulę informacyjną i zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)
  3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (załącznik nr 3)
  4. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  5. Zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki - dot. zatrudnionych wnioskodawców
  6. Faktura VAT wystawiona przez uczelnię potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów - w przypadku opłaty za naukę

Nowe wzory wniosków znajdą Państwo tutaj. Wnioski przyjmujemy do 10 października br.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SOW: https://sow.pfron.org.pl/

aktywny samorzad 300x90


Drukuj