Zajęcia klubowe w WTZ

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ" dla zajęć, które odbywać będą się przez pełen okres realizacyjny tj. od dnia 1 lutego 2020 do dnia 31 stycznia 2021 roku. Termin naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 10 października do dnia 10 listopada bieżącego roku.

Druk wniosku dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 4, 21 - 040 Świdnik .

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 81-751-54-32.

klub wtz


Drukuj