Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, informuje, iż od 1 marca 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku realizuje program pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie ze stopniem znacznym lub umiarkowanym.

Głównym celem Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jest:

  • wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. załatwieniu spraw urzędowych;
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
  3. dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  4. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Więcej na temat programu znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku lub kontakt telefoniczny : 81 751 54 32.

ministerstwo MRPPS


Drukuj