Nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Aktualności Odsłony: 51

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Nabór realizowany w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020, (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19). 

Więcej informacji na stronie i internetowej PFRON

Drukuj