Aktywny Samorząd Moduł II

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu bieżącego roku dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd". Wprowadzona zmiana dotyczy możliwości uzyskania, przez studentów i pozostałych adresatów Modułu II programu, dodatkowych 800 zł.

aktywny samorzad 300x90

Powyższy dodatek dotyczy wyłącznie osób, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP oraz złożą wniosek o dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez PFRON - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Aktualnie trwają prace nad nowym formularzem wniosku (będzie on obowiązywał zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej), a o jego dostępności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania dostępne w ramach Modułu II, wyłącznie w wersji papierowej, na dotychczas obowiązującym druku. Informujemy jednak, iż może zaistnieć konieczność ich uzupełnienia, po wprowadzeniu przez PFRON nowych formularzy.

Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd" jak również wprowadzonych zmian można uzyskać w PCPR w Świdniku, tel. 81 751 54 32.


Drukuj