Nabór wniosków do pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd" MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

pfron 300x90aktywny samorzad 300x90

Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Świdnickiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie od 15 marca do 31 marca 2019 r.

O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w I półroczu 2019 roku (semestr letni).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Świdniku, ul. E Orzeszkowej 4, tel. 817515432

Wnioski do pobrania:

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj