Druki wniosków - sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Sport, kultura, rekreakcja i turystyka osób niepełnosprawnych Odsłony: 1477

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:

Drukuj