Kierowanie do DPS

Zasady kierowania do ośrodków wsparcia

Wniosek o skierowanie do środowiskowych domów samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia.

Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS.

Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego

Uczestnicy ŚDS podczas zajęć mogą korzystać z usług terapeutycznych, opiekuńczych, jak również mają zapewnione wyżywienie.

Zasady kierowania i umieszczania w DPS

Zasady Ogólne:

Do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie jest stosunkowo niedużym domem, który dysponuje 58 miejscami statutowymi dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosi 3372,00 zł.

Dom jest miejscem, któremu mieszkańcy i doświadczona, profesjonalna kadra od wielu lat stara się, aby panowała tam rodzinna atmosfera. Pomimo tego, iż dom jest instytucją i rządzą tu różnorodne przepisy, procedury, zasady, to najważniejszy jest drugi człowiek.

Ciekawy teren (duży park, stawy, sad, ogród kwiatowy, ogród warzywny), zabytkowe budynki mieszkalne (pałac i oficyna) stwarzają niepowtarzalny mikroklimat, gdzie każdy niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna może odnaleźć, jeśli jeszcze go nie ma, swoje małe miejsce na ziemi.

krzesimow.domypomocy.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach położony jest na obrzeżach Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, w Dolinie Rzeki Giełczew, w Zespole Dworsko – Parkowym. Dysponuje 55 miejscami statutowymi dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosi 3514,00 zł.

Mieszkańcy zajmują trzy odrębne budynki, co sprzyja tworzeniu rodzinnej atmosfery i poczuciu dobrostanu mieszkańców. Dom ma możliwość przyjęcia osób ze środowiska na pobyty okresowe w sytuacjach nagłych i kryzysowych: na okres zimowy, podczas pobytu opiekuna w szpitalu i w tym podobnych sytuacjach życiowych. DPS w Wygnanowicach świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkanek Domu.

 

Adres: Wygnanowice 40A, 21-065 Rybczewice Drugie

telefon: 81 585 40 63
fax: 81 585 48 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: www.dpswygnanowice.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 

dps wygnanowice

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku przy ul. Piasecka 240, dysponuje 140 miejscami statutowymi dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosi 3418,00 zł.

Dom posiada cztery wolnostojące pawilony mieszkalne. Każdy z nich działa na zasadach domu rodzinnego, zapewniając jego mieszkańcom atmosferę bezpieczeństwa i spokoju. Dysponuje rozległym terenem sprzyjającym wypoczynkowi i rekreacji. Ma dobrze wyposażone gabinety rehabilitacyjne. W DPS w Świdniku pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra specjalistów tj. terapeuci, psycholog, pedagog, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitant, dietetyk, kapelan. Głównym celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia i rozwoju.

Adres: ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik
telefon: 81 751 57 71, 81 751 57 72
fax. 81 751 57 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://www.dpsswidnik.pl

dps roba inja

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15