Druki wniosków - piecza zastępcza

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj