Przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność"

Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2020 r. na:

Zorganizowanie kursu grafiki komputerowej dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność" - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego

Pliki do pobrania:

UWAGA: Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2020 r. na:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego".

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2020 r. na:

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2020 r. na:

Usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15