Zapytanie ofertowe na kurs grafiki komputerowej

Zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2021 r. na:

Zorganizowanie kursu grafiki komputerowej dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność" - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

Zapytanie ofertowe z dnia 22.02.2021 r. na:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2021 r. na:

Usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytania ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2021 r. na:

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczejz terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

UWAGA: zmiana zapytania ofertowego

Ważna informacja

W związku z niemożnością złożenia ofert dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego informujemy, iż termin składania w/w dokumentów został wydłużony do dnia 3.02.2021r. (środa).

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytania ofertowe na usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2021 r. na:

Usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego".

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

UWAGA: zmiana zapytania ofertowego

Ważna informacja:

W związku z niemożnością złożenia ofert dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego informujemy, iż termin składania w/w dokumentów został wydłużony do dnia 3.02.2021r. (środa).

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15