Druki wniosków - bariery architektoniczne

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
  3. zaświadczenie lekarza o potrzebie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - załącznik wymagany do powyższych wniosków
  4. oświadczenie osoby niepełnosprawnej zamieszkującej wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie dofinansowania

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15