Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Stacja Świdnik II” w Świdniku

Naszym celem jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych. Ośrodek przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Ośrodek Wsparcia prowadzi rehabilitację społeczną, mającą na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych osobom z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu. W zależności od zainteresowań, indywidualnych predyspozycji oraz aktualnego stanu zdrowia, nasi uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych w pracowniach: technik różnych, ceramicznej, artystycznej, komputerowo – poligraficznej, gospodarstwa domowego oraz sali doświadczania świata.Osoby chorujące psychicznie oraz członkowie ich rodzin uzyskają u nas informacje dotyczące choroby, otrzymają wsparcie psychologa, mają możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych, kontaktach z organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy i ochrony zdrowia.

Do państwa dyspozycji są doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem, służący radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem radzenia sobie z chorobą.

Adres: ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik
Telefon / fax: 81 444 50 82
e-mail: stacjaswidnik[at]wp.pl ([at] należy zastąpić @)
strona www: www.stacjaswidnik.pl

Ośrodek Wsparcia jest placówką pobytu dziennego dla osób, których miejscem zamieszkania jest Powiat Świdnicki. Działa od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15