Druki wniosków - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Druki wniosków do pobrania

  1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15