Druki wniosków - turnusy rehabilitacyjne

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
  3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - załącznik wymagany do powyższych wniosków

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15