Warsztat Terapii Zajęciowej w Mełgwi

Założycielem WTZ w Mełgwi jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej. Do placówki uczęszcza 30 podopiecznych z powiatu świdnickiego. Większość naszych podopiecznych dowożona jest na zajęcia służbowym busem. Osoby te objęte są rehabilitacją zawodową i społeczną, korzystają również z pomocy psychologa. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdniku

Jest to placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Działa od czerwca 1998 roku. Obecnie w placówce przebywa 40 uczestników. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika. Rehabilitacja uczestnika opiera się przede wszystkim na terapii zajęciowej.

finansowanie UE

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdniku

ul. Elizy Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
telefon / fax: 81 751 54 32

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 - 17:00,
wtorek - piątek 7:15 - 15:15